Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.lignar.pl

W sesji jesiennej 2023 zaplanowane są szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dedykowane dla hurtowni farmaceutycznych ludzkich produktów leczniczych oraz hurtowni weterynaryjnych.

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod adresem www.lignar.pl/szkolenia

Jednocześnie informujemy, że każde z oferowanych szkoleń może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego.

Oferujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad realizacji DPD w hurtowni weterynaryjnych produktów leczniczych w oparciu o wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6.

 

Program szkolenia obejmuje praktyczne omówienie wymagań i zakresu wymaganych procedur jakościowych, operacyjnych, infrastrukturalnych, a także najczęściej stosowanych rozwiązań w dystrybucji hurtowej.

 

Szkolenia może być zorganizowane w formie stacjonarnej oraz on-line.

Szczegółowy program dostępny u organizatora szkolenia.

W dniu 30 maja 2023 odbędzie się szkolenie „Produkty sfałszowane w obrocie hurtowym – wymagania, zasady postępowania, metody zapobiegania, wzory dokumentów, procedury”.

 

Szkolenie na celu przypomnienie zakresu wymagań dotyczących postępowania z produktami sfałszowanymi oraz podejrzanymi o sfałszowanie w oparciu o przepisy prawa europejskiego i polskiego, w tym zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które powinny być wdrożone do systemu jakości hurtowni farmaceutycznych, a także wskazanie rozwiązań proceduralnych najczęściej stosowanych do realizacji tych wymagań.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.

W dniu 14 marca 2023 odbędzie się szkolenie „Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej – szkolenie okresowe” – 3 edycja.

Szkolenie całościowo omawiające wymagania DPD jest najczęściej organizowanym szkoleniem przypominającym dla pracowników hurtowni farmaceutycznych.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.

W sezonie wiosennym w roku 2023 planowane są następujące szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 1. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
 2. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
 3. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
 4. DPD od podstaw. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej
 5. Błędy w procedurach operacyjnych dotyczące realizacji wymagań DPD hurtowni farmaceutycznej.
 6. Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 8 listopada 2022 odbędzie się szkolenie „ Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej – szkolenie okresowe” – 2 edycja.

Szkolenie całościowo omawiające wymagania DPD jest najczęściej organizowanym szkoleniem przypominającym dla pracowników hurtowni farmaceutycznych.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.

W dniu 7 kwietnia 2022 odbędzie się szkolenie „Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej – szkolenie okresowe”.

Szkolenie całościowo omawiające wymagania DPD jest najczęściej organizowanym szkoleniem przypominającym dla pracowników hurtowni farmaceutycznych.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.

W roku 2022 planowane są następujące szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 1. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
 2. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
 3. Zarządzanie zmianami i analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
 4. Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej
 5. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
 6. DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.
 7. Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 7 października 2021 odbędzie się szkolenie „Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”.

Szkolenie na celu praktyczne omówienie zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w dystrybucji hurtowej pozwalających na skuteczną realizację wymagań DPD, a także zapoznanie z zasadami nadzoru nad procesami z uwzględnieniem elementów krytycznych poszczególnych procesów.

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenie jest dostępne w POLBI.

W marcu i kwietniu 2021 zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący praktyczne omówienie najczęstszych błędów stwierdzanych w dokumentacji DPD wraz ze wskazaniem dobrych praktyk ich unikania.

W marcu 2021 zostaną omówione najczęstsze błędy w procedurach jakościowych obejmujących procedury systemu jakości, dokumentacji, kwalifikacji dostawców i odbiorców oraz działań zlecanych i szkoleń.

W kwietniu 2021 zostaną omówione najczęstsze błędy w procedurach i infrastrukturalnych.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.