W dniu 17 grudnia 2020 odbędzie się szkolenie on-line „Jak przeprowadzić audyt zdalny” –  organizacja procesu, metodologia, procedury, dokumentacja. Zastosowanie w audytach dostawców usług w zakresie DPD.

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W maju 2020r. zostaną uruchomione szkolenia on-line za pośrednictwem platformy internetowej.

Tematyka szkoleń obejmuje:

  1. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
  2. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
  3. Zarządzanie zmianami i analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
  4. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
  5. DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 26 listopada 2019 odbędzie się szkolenie dotyczące serializacji w hurtowni farmaceutycznej i wymaganych procedur.

Szkolenie obejmuje wymagania dla hurtowni farmaceutycznych w oparciu o Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowane przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady realizacji wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej, w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków oraz praktyczne  sposoby ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

Szkolenie jest dostępne w POLBI.

W kwietniu i maju 2019 zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący praktyczne omówienie realizacji poszczególnych wymagań DPD.

AKADEMIA DPD –  CZĘŚĆ I – obejmuje procesy kwalifikacji i nadzoru nad odbiorcami, dostawcami oraz zleceniobiorcami oraz zasady efektywnego zarządzania systemem jakości DPD.

AKADEMIA DPD –  CZĘŚĆ I – obejmuje procesy i procedury operacyjne, zasady kwalifikacji i walidacji, nadzór nad infrastrukturą oraz systemami IT

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 19 marca 2019 odbędzie się szkolenie warsztatowe „Dokumentacja w dystrybucji hurtowej – wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie” podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty zarządzania dokumentację DPD oraz nadzoru nad zapisami.

Szkolenie prowadzi Anna Lignar ( program szkolenia: http://www.polbi.pl).

 

W dniu 25 stycznia 2019 odbyło się szkolenie „Zarządzanie ryzykiem w dystrybucji hurtowej – podstawowe zasady, procedury, techniki analizy ryzyka”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl).

Kolejna edycja szkolenia planowana jest w kwietniu 2019r.

W dniu 13 grudnia 2018 odbędzie się nowe szkolenie „Kierownik Hurtowni/ Osoba Odpowiedzialna – rola, obowiązki, aktualności”.  Szkolenie odbędzie się w POLBI. Szkolenie prowadzi Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/kierownik-hurtowni-farmaceutycznej-osoba-odpowiedzialna/.

W październiku 2018 planowane jest nowe szkolenie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej, w grudniu trzecia edycja szkolenia „DPD dla początkujących” (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/dpd-gdp-dla-poczatkujacych/ ). Szkolenia odbędą się w POLBI. Szkolenia poprowadzi Anna Lignar,

W dniu 26 czerwca 2018 w POLBI odbyła się 2 edycja szkolenia „DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.

W dniu 12 czerwca 2018 w POLBI odbyło się szkolenie „Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej”, którego celem było przedstawienie zasad przygotowania i przeprowadzania audytu oraz jego dokumentowanie. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.