W dniu 26 czerwca 2018 w POLBI odbyła się 2 edycja szkolenia „DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.