Wprowadzone przez

Szkolenie: Dokumentacja w dystrybucji hurtowej

W dniu 19 marca 2019 odbędzie się szkolenie warsztatowe „Dokumentacja w dystrybucji hurtowej – wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie” podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty zarządzania dokumentację DPD oraz nadzoru nad zapisami. Szkolenie prowadzi Anna Lignar ( program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/zarzadzanie-dokumentacja-w-dystrybucji-hurtowej/).

,

Szkolenie: Analiza ryzyka w dystrybucji hurtowej

W dniu 25 stycznia 2019 odbyło się szkolenie „Zarządzanie ryzykiem w dystrybucji hurtowej – podstawowe zasady, procedury, techniki analizy ryzyka”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/zarzadzanie-ryzykiem-w-jakosci/). Kolejna edycja szkolenia planowana jest w kwietniu 2019r.

,

Nowe szkolenia w sezonie jesiennym!

W październiku 2018 planowane jest nowe szkolenie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej, w grudniu trzecia edycja szkolenia „DPD dla początkujących” (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/dpd-gdp-dla-poczatkujacych/ ). Szkolenia odbędą się w POLBI. Szkolenia poprowadzi Anna Lignar,

Szkolenie: DPD dla początkujących

W dniu 26 czerwca 2018 w POLBI odbyła się 2 edycja szkolenia „DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.

Szkolenie: Logistyka i magazynowanie w farmacji

W dniu 9 października 2017 Anna Lignar wspólnie z przedstawicielem Operatora Logistycznego przeprowadziła w POLBI 2 edycję szkolenia „Logistyka i magazynowanie w farmacji – realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w praktyce”, podczas którego omówione zostały zasady nadzoru i współpracy z Operatorem Logistycznym w zależności od modelu dystrybucji i zakresu działań zlecanych.