W roku 2022 planowane są następujące szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

  1. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
  2. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
  3. Zarządzanie zmianami i analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
  4. Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej
  5. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
  6. DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.
  7. Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.