21 lut

Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – szkolenie przypominające dla hurtowni farmaceutycznych

2024-02-21    
10:00 - 13:00
Celem szkolenia jest przypomnienie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których prawidłowa realizacja jest kluczowa do spełnienia wymagań prawnych. Szkolenie z zasad DPD jest najczęstszym szkoleniem okresowym realizowanym zgodnie z Harmonogramem szkoleń obowiązującym w danej hurtowni farmaceutycznej.
28 lut

Działania zlecane w hurtowni farmaceutycznej – zasady kwalifikacji, zarządzania ryzykiem, nadzór okresowy i narzędzia kontroli

2024-02-28    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat zasad nadzoru i kontroli działań zlecanych z zakresu dystrybucji hurtowej. Szkolenie obejmuje omówienie metodologii kwalifikacji dostawców usług z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, a także przykładowej procedury zarządzania działaniami zlecanymi.