Dystrybucja hurtowa

  • Profesjonalnie oceniamy dostępną dokumentację, opis techniczny lokalu oraz pomieszczenia przeznaczone na hurtownię farmaceutyczną i ich zgodność z wymaganiami
  • Opracowujemy dostosowaną do potrzeb hurtowni Dokumentację Główną Hurtowni i niezbędne procedury operacyjne
  • Przygotowujemy kompletną dokumentację składaną z wnioskiem o uruchomienie hurtowni farmaceutycznej
  • Oferujemy usługę zastępowania Kierownika Hurtowni/ Osoby Odpowiedzialnej w czasie jej nieobecności sformalizowaną zgodnie z wymaganiami prawnymi
  • Opiniujemy i opracowujemy specjalistyczne analizy z zakresu obrotu hurtowego wymagane w postępowaniach sądowych i administracyjnych