Outsourcing systemu jakości DPD

  • Oferujemy profesjonalne zarządzanie systemem jakości DPD obejmujące opracowywanie niezbędnych dokumentów, weryfikację realizacji procedur jakościowych i kompletności zapisów, a także indywidualnie dostosowane działania i optymalne metody ich wdrożenia
  • Analizujemy sposób realizacji umów jakościowych z podwykonawcami w zakresie DPD oraz dokonujemy fachowej oceny zgodności zleconych działań
  • Dokonujemy przeglądu i analizy skuteczności wdrażanych działań korygujących i naprawczych,  zarejestrowanych odchyleń oraz prowadzimy specjalistyczny przegląd zarządzania systemu jakości DPD z wykorzystaniem analizy wskaźników jakościowych
  • Konsultujemy planowane działania biznesowe i oceniamy ich zgodność z wymaganiami ustawowymi proponując korzystne rozwiązania