18 paź

Jak zorganizować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej?

2023-10-18    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Szkolenie obejmuje swoim zakresem zasady planowania i przeprowadzania audytów zdalnych dostawców usług dotyczących procesów dystrybucji hurtowej wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie wymagań DPD.
25 paź

Dobra praktyka dystrybucyjna w hurtowniach weterynaryjnych - wymagania, organizacja systemu jakości i działań operacyjnych – realizacja wymagań DPD w praktyce

2023-10-25    
10:00 - 14:00
570,00 zł
Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie zagadnień wprowadzonych przepisami Rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych oraz przedstawienie praktycznych zasad ich realizacji.
22 lis

PROCEDURY OPERACYJNE W HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH – wymagania, zakres, skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją

2023-11-22    
10:00 - 14:00
570,00 zł
Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia KE 2021/1248 ws. DPD.
28 lis

Nadzór nad infrastrukturą techniczną oraz kwalifikacją i walidacją w hurtowni farmaceutycznej. Dobre praktyki i skuteczna realizacja wymagań DPD.

2023-11-28    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Szkolenie ma na celu omówienie praktycznych zasad nadzoru nad pomieszczeniami i sprzętem używanym w hurtowniach farmaceutycznych ze wskazaniem niezbędnych zapisów oraz skutecznych sposobów realizacji wymagań dotyczących planowania i wykonania czynności dotyczących kwalifikacji i walidacji w obszarach wskazanych w Rozporządzeniu ws. DPD.
05 gru

Jak zorganizować i wykonać przegląd zarządzania systemu jakości DPD w hurtowni farmaceutycznej? - metody oceny, niezbędne dane, role uczestników, KPI, raportowanie

2023-12-05    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Szkolenie na celu zapoznanie z zasadami przeprowadzania oceny efektywności wdrożonego systemu jakości DPD dla procesów dystrybucji oraz metodami skutecznej realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. DPD.
12 gru

Jak zorganizować i wykonać przegląd zarządzania systemu jakości DPD w hurtowni weterynaryjnej? - metody oceny efektywności, niezbędne dane, role uczestników, wskaźniki jakościowe (KPI), raportowanie

2023-12-12    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Szkolenie na celu zapoznanie z zasadami przeprowadzania oceny efektywności wdrożonego systemu jakości DPD dla procesów dystrybucji oraz metodami skutecznej realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia KE 2021/1248 ws. DPD.
14 gru

Szkolenie przypominające z zasad Dobrej Praktyki dystrybucyjnej dla hurtowni farmaceutycznych

2023-12-14    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Celem szkolenia jest przypomnienie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, której zasady powinny być wdrożone do systemu jakości hurtowni farmaceutycznych i których prawidłowa realizacja jest kluczowa do spełnienia wymagań prawnych.