Ustawy

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D20051485Lj.pdf