Szkolenia

  • Opracowujemy i prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb firmy dla Osób Odpowiedzialnych za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej z zakresu: Prawa farmaceutycznego, wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zasad nadzoru nad systemem jakości, analizy ryzyka procesów, zarządzania programem audytów wewnętrznych, technik audytu wewnętrznego, kwalifikacji dostawców i odbiorców, zasad weryfikacji i oceny kompetencji zleceniobiorców usług związanych z DPD
  • Oferujemy szkolenia profilowane dla personelu hurtowni w zależności od zajmowanych stanowisk z zakresu: wymagań prawnych obrotu hurtowego i procedur DPD, zasad opracowania dokumentacji jakościowej, przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, metodologii analizy ryzyka, zasad prowadzenie i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagań dla transportu produktów, narzędzi kontroli nad działaniami zlecanymi, organizacji procesu kwalifikacji dostawców i odbiorców oraz wymagań dla pośredników w obrocie produktami leczniczymi.