Przygotowanie do Inspekcji DPD

  • Oferujemy usługę reprezentowania firmy przed organami Inspekcji Farmaceutycznej podczas prowadzonych inspekcji DPD
  • Fachowo przygotowujemy hurtownię farmaceutyczną do inspekcji farmaceutycznej w zakresie DPD – dokonujemy szczegółowego przeglądu dokumentacji hurtowni oraz procesów objętych systemem jakości i ich zgodności
  • Pomagamy w opracowaniu wymaganych przez GIF Harmonogramów Działań Naprawczych dostosowanych do działalności hurtowni w odpowiedzi na stwierdzone podczas inspekcji niezgodności