Anna Lignar

Farmaceuta – praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w dystrybucji hurtowej zarówno jako kierownik hurtowni jak i osoba odpowiedzialna za zgodność z DPD, a także z doświadczeniem nabytym w inspekcji farmaceutycznej. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Certyfikowany audytor wiodący ISO 9001:2015.

Od 10 lat przeprowadza audyty systemów jakości w hurtowniach farmaceutycznych i u dostawców usług logistycznych. Od ponad 10 lat jako ekspert prowadzi szkolenia z zakresu obrotu hurtowego, skutecznego wdrażania i zarządzania jakością w dystrybucji hurtowej i jest cenionym wykładowcą.

Pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej wdrażając procedury DPD oraz była odpowiedzialna za implementację systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Pełniła również funkcję audytora wewnętrznego w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Na stanowisku Kierownika Składu Konsygnacyjnego odpowiadała za organizację farmaceutyczną i logistyczną systemu dystrybucji. Od 2010r. do 2011r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, gdzie była odpowiedzialna za nadzór nad hurtowniami farmaceutycznymi i realizację zadań ustawowych dotyczących obrotu hurtowego. Jako Kierownik Działu Zarządzania Jakością była odpowiedzialna za wdrożenie i nadzór nad jednolitym systemem jakości DPD w wielu hurtowniach farmaceutycznych Spółki. Pełniąc funkcję Kierownika Operacyjnego ds. Jakości była odpowiedzialna za zarządzanie jakością produktu oraz realizację korporacyjnych i krajowych wymagań z zakresu jakości produktu i obrotu hurtowego.

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uczestniczyła w międzynarodowym programie Tempus-Jep 11383 realizowanym w aptekach szpitalnych we Francji oraz w Belgii. Specjalista pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.