Wdrażanie systemu jakości DPD

  • Opracowujemy oraz wdrażamy funkcjonalny i indywidualny system zarządzania jakością DPD dostosowany do profilu biznesowego firmy
  • Kompleksowo projektujemy i wdrażamy wymagane procedury systemowe i operacyjne z uwzględnieniem zasad kwalifikacji i walidacji oraz analizy ryzyka procesów logistycznych
  • Przeprowadzamy specjalistyczną analiza spełnienia wymagań przez operatorów logistycznych wraz ze wskazaniem praktycznych zapisów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej dystrybucji
  • Opracowujemy i wdrażamy plan audytów wewnętrznych DPD oraz szkolimy audytorów wewnętrznych.