W dniu 19 marca 2019 odbędzie się szkolenie warsztatowe „Dokumentacja w dystrybucji hurtowej – wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie” podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty zarządzania dokumentację DPD oraz nadzoru nad zapisami.

Szkolenie prowadzi Anna Lignar ( program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/zarzadzanie-dokumentacja-w-dystrybucji-hurtowej/).

W dniu 25 stycznia 2019 odbyło się szkolenie „Zarządzanie ryzykiem w dystrybucji hurtowej – podstawowe zasady, procedury, techniki analizy ryzyka”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/zarzadzanie-ryzykiem-w-jakosci/).

Kolejna edycja szkolenia planowana jest w kwietniu 2019r.

W dniu 13 grudnia 2018 odbędzie się nowe szkolenie „Kierownik Hurtowni/ Osoba Odpowiedzialna – rola, obowiązki, aktualności”.  Szkolenie odbędzie się w POLBI. Szkolenie prowadzi Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/kierownik-hurtowni-farmaceutycznej-osoba-odpowiedzialna/.

W październiku 2018 planowane jest nowe szkolenie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej, w grudniu trzecia edycja szkolenia „DPD dla początkujących” (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/dpd-gdp-dla-poczatkujacych/ ). Szkolenia odbędą się w POLBI. Szkolenia poprowadzi Anna Lignar,

W dniu 26 czerwca 2018 w POLBI odbyła się 2 edycja szkolenia „DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.

W dniu 12 czerwca 2018 w POLBI odbyło się szkolenie „Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej”, którego celem było przedstawienie zasad przygotowania i przeprowadzania audytu oraz jego dokumentowanie. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.

W dniu 22 marca 2018 w POLBI odbyło się szkolenie „DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.

W dniu 8 lutego 2018 w POLBI odbyło się szkolenie „Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”, podczas którego zostały omówione na przykładach zasady realizacji wymagań oraz rozwiązania potencjalnych trudności. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.

W dniu 26 października 2017 Anna Lignar przeprowadziła w POLBI szkolenie „Jak się przygotować do inspekcji DPD w hurtowni farmaceutycznej” podczas którego zostały omówione poszczególne działania i etapy przygotowania do inspekcji DPD.

W dniu 9 października 2017 Anna Lignar wspólnie z przedstawicielem Operatora Logistycznego przeprowadziła w POLBI 2 edycję szkolenia „Logistyka i magazynowanie w farmacji – realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w praktyce”, podczas którego omówione zostały zasady nadzoru i współpracy z Operatorem Logistycznym w zależności od modelu dystrybucji i zakresu działań zlecanych.