W marcu i kwietniu 2021 zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący praktyczne omówienie najczęstszych błędów stwierdzanych w dokumentacji DPD wraz ze wskazaniem dobrych praktyk ich unikania.

W marcu 2021 zostaną omówione najczęstsze błędy w procedurach jakościowych obejmujących procedury systemu jakości, dokumentacji, kwalifikacji dostawców i odbiorców oraz działań zlecanych i szkoleń.

W kwietniu 2021 zostaną omówione najczęstsze błędy w procedurach i infrastrukturalnych.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.