W dniu 17 grudnia 2020 odbędzie się szkolenie on-line „Jak przeprowadzić audyt zdalny” –  organizacja procesu, metodologia, procedury, dokumentacja. Zastosowanie w audytach dostawców usług w zakresie DPD.

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.