W maju 2020r. zostaną uruchomione szkolenia on-line za pośrednictwem platformy internetowej.

Tematyka szkoleń obejmuje:

  1. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
  2. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
  3. Zarządzanie zmianami i analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
  4. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
  5. DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.