W dniu 25 stycznia 2019 odbyło się szkolenie „Zarządzanie ryzykiem w dystrybucji hurtowej – podstawowe zasady, procedury, techniki analizy ryzyka”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/zarzadzanie-ryzykiem-w-jakosci/).

Kolejna edycja szkolenia planowana jest w kwietniu 2019r.

W dniu 13 grudnia 2018 odbędzie się nowe szkolenie „Kierownik Hurtowni/ Osoba Odpowiedzialna – rola, obowiązki, aktualności”.  Szkolenie odbędzie się w POLBI. Szkolenie prowadzi Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/kierownik-hurtowni-farmaceutycznej-osoba-odpowiedzialna/.

W październiku 2018 planowane jest nowe szkolenie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka w dystrybucji hurtowej, w grudniu trzecia edycja szkolenia „DPD dla początkujących” (program szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/dpd-gdp-dla-poczatkujacych/ ). Szkolenia odbędą się w POLBI. Szkolenia poprowadzi Anna Lignar,

W czerwcu 2017 Anna Lignar uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Bureau Veritas „Audytor Wiodący ISO 9001: 2015” rej. w IRCA i uzyskała certyfikat „ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems)”.

W dniu 22 marca 2017 podczas konferencji CDC „Dystrybucja i logistyka w farmacji 2017r” Anna Lignar przedstawiła prezentację, podczas której omówiła nowości w dystrybucji hurtowej oraz najtrudniejsze elementy rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wraz z praktycznymi zasadami realizacji wymagań.

W dniu 1 grudnia 2016 Anna Lignar prowadziła w POLBI szkolenie „DPD – nowelizacja rozporządzenia i jej znaczenie dla hurtowni farmaceutycznej – pierwsze doświadczenia, praktyczne omówienie zmian”. Druga edycja.

W dniu 20 października 2016 Anna Lignar prowadziła w POLBI szkolenie „DPD – nowelizacja rozporządzenia i jej znaczenie dla hurtowni farmaceutycznej – pierwsze doświadczenia, praktyczne omówienie zmian”.

W dniu 1 czerwca 2016 podczas Konferencji IV Distribution & Logistics for Pharma
Anna Lignar przedstawiła prezentację „Analiza ryzyka narzędziem optymalizacji procesów logistycznych” podczas której omówi zasady wykorzystania narzędzi analizy ryzyka do zapewnienia powtarzalności procesów DPD.