Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej dostępnej na stronie www.lignar.pl

W sesji jesiennej 2023 zaplanowane są szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dedykowane dla hurtowni farmaceutycznych ludzkich produktów leczniczych oraz hurtowni weterynaryjnych.

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne pod adresem www.lignar.pl/szkolenia

Jednocześnie informujemy, że każde z oferowanych szkoleń może być zorganizowane w formie szkolenia zamkniętego.

Oferujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad realizacji DPD w hurtowni weterynaryjnych produktów leczniczych w oparciu o wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6.

 

Program szkolenia obejmuje praktyczne omówienie wymagań i zakresu wymaganych procedur jakościowych, operacyjnych, infrastrukturalnych, a także najczęściej stosowanych rozwiązań w dystrybucji hurtowej.

 

Szkolenia może być zorganizowane w formie stacjonarnej oraz on-line.

Szczegółowy program dostępny u organizatora szkolenia.

W dniu 30 maja 2023 odbędzie się szkolenie „Produkty sfałszowane w obrocie hurtowym – wymagania, zasady postępowania, metody zapobiegania, wzory dokumentów, procedury”.

 

Szkolenie na celu przypomnienie zakresu wymagań dotyczących postępowania z produktami sfałszowanymi oraz podejrzanymi o sfałszowanie w oparciu o przepisy prawa europejskiego i polskiego, w tym zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które powinny być wdrożone do systemu jakości hurtowni farmaceutycznych, a także wskazanie rozwiązań proceduralnych najczęściej stosowanych do realizacji tych wymagań.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.

W dniu 7 kwietnia 2022 odbędzie się szkolenie „Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej – szkolenie okresowe”.

Szkolenie całościowo omawiające wymagania DPD jest najczęściej organizowanym szkoleniem przypominającym dla pracowników hurtowni farmaceutycznych.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.

W marcu i kwietniu 2021 zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący praktyczne omówienie najczęstszych błędów stwierdzanych w dokumentacji DPD wraz ze wskazaniem dobrych praktyk ich unikania.

W marcu 2021 zostaną omówione najczęstsze błędy w procedurach jakościowych obejmujących procedury systemu jakości, dokumentacji, kwalifikacji dostawców i odbiorców oraz działań zlecanych i szkoleń.

W kwietniu 2021 zostaną omówione najczęstsze błędy w procedurach i infrastrukturalnych.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 17 grudnia 2020 odbędzie się szkolenie on-line „Jak przeprowadzić audyt zdalny” –  organizacja procesu, metodologia, procedury, dokumentacja. Zastosowanie w audytach dostawców usług w zakresie DPD.

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W maju 2020r. zostaną uruchomione szkolenia on-line za pośrednictwem platformy internetowej.

Tematyka szkoleń obejmuje:

  1. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
  2. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
  3. Zarządzanie zmianami i analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej
  4. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
  5. DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 26 listopada 2019 odbędzie się szkolenie dotyczące serializacji w hurtowni farmaceutycznej i wymaganych procedur.

Szkolenie obejmuje wymagania dla hurtowni farmaceutycznych w oparciu o Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowane przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady realizacji wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej, w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków oraz praktyczne  sposoby ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

Szkolenie jest dostępne w POLBI.

W kwietniu i maju 2019 zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący praktyczne omówienie realizacji poszczególnych wymagań DPD.

AKADEMIA DPD –  CZĘŚĆ I – obejmuje procesy kwalifikacji i nadzoru nad odbiorcami, dostawcami oraz zleceniobiorcami oraz zasady efektywnego zarządzania systemem jakości DPD.

AKADEMIA DPD –  CZĘŚĆ I – obejmuje procesy i procedury operacyjne, zasady kwalifikacji i walidacji, nadzór nad infrastrukturą oraz systemami IT

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.

W dniu 25 stycznia 2019 odbyło się szkolenie „Zarządzanie ryzykiem w dystrybucji hurtowej – podstawowe zasady, procedury, techniki analizy ryzyka”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar (program szkolenia: http://www.polbi.pl).

Kolejna edycja szkolenia planowana jest w kwietniu 2019r.