W dniu 22 marca 2017 podczas konferencji CDC „Dystrybucja i logistyka w farmacji 2017r” Anna Lignar przedstawiła prezentację, podczas której omówiła nowości w dystrybucji hurtowej oraz najtrudniejsze elementy rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wraz z praktycznymi zasadami realizacji wymagań.

W dniu 1 czerwca 2016 podczas Konferencji IV Distribution & Logistics for Pharma
Anna Lignar przedstawiła prezentację „Analiza ryzyka narzędziem optymalizacji procesów logistycznych” podczas której omówi zasady wykorzystania narzędzi analizy ryzyka do zapewnienia powtarzalności procesów DPD.