W kwietniu i maju 2019 zaplanowany jest cykl szkoleń obejmujący praktyczne omówienie realizacji poszczególnych wymagań DPD.

AKADEMIA DPD –  CZĘŚĆ I – obejmuje procesy kwalifikacji i nadzoru nad odbiorcami, dostawcami oraz zleceniobiorcami oraz zasady efektywnego zarządzania systemem jakości DPD.

AKADEMIA DPD –  CZĘŚĆ I – obejmuje procesy i procedury operacyjne, zasady kwalifikacji i walidacji, nadzór nad infrastrukturą oraz systemami IT

Szkolenia prowadzi Anna Lignar.

Szkolenia są dostępne w POLBI.