W dniu 19 marca 2019 odbędzie się szkolenie warsztatowe „Dokumentacja w dystrybucji hurtowej – wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie” podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty zarządzania dokumentację DPD oraz nadzoru nad zapisami.

Szkolenie prowadzi Anna Lignar ( program szkolenia: http://www.polbi.pl).