Oferujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad realizacji DPD w hurtowni weterynaryjnych produktów leczniczych w oparciu o wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6.

 

Program szkolenia obejmuje praktyczne omówienie wymagań i zakresu wymaganych procedur jakościowych, operacyjnych, infrastrukturalnych, a także najczęściej stosowanych rozwiązań w dystrybucji hurtowej.

 

Szkolenia może być zorganizowane w formie stacjonarnej oraz on-line.

Szczegółowy program dostępny u organizatora szkolenia.