W dniu 30 maja 2023 odbędzie się szkolenie „Produkty sfałszowane w obrocie hurtowym – wymagania, zasady postępowania, metody zapobiegania, wzory dokumentów, procedury”.

 

Szkolenie na celu przypomnienie zakresu wymagań dotyczących postępowania z produktami sfałszowanymi oraz podejrzanymi o sfałszowanie w oparciu o przepisy prawa europejskiego i polskiego, w tym zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które powinny być wdrożone do systemu jakości hurtowni farmaceutycznych, a także wskazanie rozwiązań proceduralnych najczęściej stosowanych do realizacji tych wymagań.

 

Szkolenie prowadzi Anna Lignar

Szkolenie jest dostępne w EduDirect.