W sezonie wiosennym w roku 2023 planowane są następujące szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

  1. Przegląd zarządzania systemu jakości DPD
  2. Postępowanie z odchyleniami i CAPA
  3. Procedury operacyjne w hurtowni farmaceutycznej
  4. DPD od podstaw. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej
  5. Błędy w procedurach operacyjnych dotyczące realizacji wymagań DPD hurtowni farmaceutycznej.
  6. Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej

 

Szkolenia prowadzi Anna Lignar

Szkolenia są dostępne w POLBI.