W dniu 12 września 2017 Anna Lignar przeprowadziła w Pharmareview szkolenie „Jak się przygotować do inspekcji DPD w hurtowni farmaceutycznej” podczas którego zostały omówione poszczególne działania i etapy przygotowania do inspekcji DPD.

W czerwcu 2017 Anna Lignar uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Bureau Veritas „Audytor Wiodący ISO 9001: 2015” rej. w IRCA i uzyskała certyfikat „ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems)”.

W dniu 21 maja 2017 Anna Lignar przeprowadziła w Pharmareview szkolenie „Nowe obowiązki hurtowni farmaceutycznej – kwalifikacja pomieszczeń i urządzeń – praktyczna realizacji wymagań DPD”, podczas którego zostały omówione najczęściej stosowane podejścia do kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu.

W dniu 11 kwietnia 2017 Anna Lignar przeprowadziła w POLBI szkolenie warsztatowe „Dokumentacja w dystrybucji hurtowej – wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie” podczas którego omówione zostały praktyczne aspekty zarządzania dokumentację DPD oraz nadzoru nad zapisami.

W dniu 23 marca 2017 Anna Lignar wspólnie z przedstawicielem Operatora Logistycznego przeprowadziła w POLBI szkolenie „Logistyka i magazynowanie w farmacji- realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w praktyce”, podczas którego omówione zostały zasady nadzoru i współpracy z Operatorem Logistycznym w zależności od modelu dystrybucji i zakresu działań zlecanych.

W dniu 22 marca 2017 podczas konferencji CDC „Dystrybucja i logistyka w farmacji 2017r” Anna Lignar przedstawiła prezentację, podczas której omówiła nowości w dystrybucji hurtowej oraz najtrudniejsze elementy rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wraz z praktycznymi zasadami realizacji wymagań.

W dniu 1 grudnia 2016 Anna Lignar prowadziła w POLBI szkolenie „DPD – nowelizacja rozporządzenia i jej znaczenie dla hurtowni farmaceutycznej – pierwsze doświadczenia, praktyczne omówienie zmian”. Druga edycja.

W dniu 20 października 2016 Anna Lignar prowadziła w POLBI szkolenie „DPD – nowelizacja rozporządzenia i jej znaczenie dla hurtowni farmaceutycznej – pierwsze doświadczenia, praktyczne omówienie zmian”.

W dniu 1 czerwca 2016 podczas Konferencji IV Distribution & Logistics for Pharma
Anna Lignar przedstawiła prezentację „Analiza ryzyka narzędziem optymalizacji procesów logistycznych” podczas której omówi zasady wykorzystania narzędzi analizy ryzyka do zapewnienia powtarzalności procesów DPD.