W dniu 11 kwietnia 2017 Anna Lignar przeprowadziła w POLBI szkolenie warsztatowe „Dokumentacja w dystrybucji hurtowej – wymagania, zasady, dobre praktyki, nadzorowanie” podczas którego omówione zostały praktyczne aspekty zarządzania dokumentację DPD oraz nadzoru nad zapisami.