W dniu 21 maja 2017 Anna Lignar przeprowadziła w Pharmareview szkolenie „Nowe obowiązki hurtowni farmaceutycznej – kwalifikacja pomieszczeń i urządzeń – praktyczna realizacji wymagań DPD”, podczas którego zostały omówione najczęściej stosowane podejścia do kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu.