W dniu 23 marca 2017 Anna Lignar wspólnie z przedstawicielem Operatora Logistycznego przeprowadziła w POLBI szkolenie „Logistyka i magazynowanie w farmacji- realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w praktyce”, podczas którego omówione zostały zasady nadzoru i współpracy z Operatorem Logistycznym w zależności od modelu dystrybucji i zakresu działań zlecanych.