W dniu 8 lutego 2018 w POLBI odbyło się szkolenie „Trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”, podczas którego zostały omówione na przykładach zasady realizacji wymagań oraz rozwiązania potencjalnych trudności. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.