W dniu 22 marca 2018 w POLBI odbyło się szkolenie „DPD dla początkujących. Praktyczna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej”. Szkolenie prowadziła Anna Lignar.