Kiedy

2024-02-14    
10:00 - 14:00

Rezerwacje

Rezerwacja zamknięta

Gdzie

Rodzaj wydarzenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem kompleksowe omówienie zagadnień wprowadzonych przepisami Rozporządzenia Komisji UE 2021/1248 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie środków w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej dotyczącej weterynaryjnych produktów leczniczych.

Szkolenie na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD oraz dobrymi praktykami stosowanymi w celu ich skutecznej realizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zakres wymagań i ich znaczenie w dystrybucji hurtowej, przykładowe podejście przełożenia wymagań prawnych na procedury operacyjne, infrastrukturalne i jakościowe stosowane w hurtowniach weterynaryjnych wraz z omówieniem przykładowej listy procedur, które stanowią system jakości DPD.

 

Rezerwacje

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.