Zakres i cel zbierania danych osobistych

Ciasteczka

Jeśli użytkownik zostawi na naszej witrynie komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli użytkownik posiada konto i zaloguje się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy dana przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie usunięte po zamknięciu przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zostanie zaznaczona opcja „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli użytkownik zmodyfikuje albo opublikuje artykuł, w przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lignar GDP Consulting z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 7/11/2, kontakt w sprawie RODO jest możliwy pod adresem email office@lignar.pl lub listownie pod adresem siedziby.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy w zakresie usługi szkoleniowej, prowadzenia komunikacji elektronicznej, prowadzenia działań dotyczących księgowości, obsługi podatkowej i obsługi informatycznej oraz archiwizacji dokumentów, a także podejmowania działań marketingowych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy dotyczącej realizacji szkolenia. Zasada ta nie obowiązuje jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wydanej w celu innym niż zawarcie umowy w zakresie realizacji szkolenia.
  4. Dane będę przechowywane wyłącznie w okresie obowiązywania umowy oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
  5. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby je podającej, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów zawartych w art. 6 ust.1 Rozporządzenia 2016/679.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.